Prishtinë, Kosovë

M2 Prishtinë-Ferizaj Km7

Kontakt

+383 38 607 070