Departamentet në United Hospital

Departamenti i ORL-së

Në United Hospital, ne e kuptojmë rolin kritik që luajnë këto organe të ndërlikuara në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Nga dëgjimi dhe frymëmarrja te komunikimi dhe ekuilibri, shëndeti juaj meriton vëmendje të përpiktë.

Çfarë e dallon Departamentin e ORL-së së United Hospital?

 • Ekspertiza që rezonon
 • Teknologji me besnikëri të lartë
 • Spektri gjithëpërfshirës i kujdesit
 • Marrëdhënia Pacient- Mjek
 • Rrjeti i kujdesit bashkëpunues

Shërbimet e Departamentit të ORL-së në United Hospital

 • Operacioni i perdës së hundës (Septoplastika),
 • Operacioni i konkave nazale (Turbinoplastika),
 • Kirurgjia endoskopike e sinusëve dhe polipeve me përdorimin e “Shaver”,
 • Diagnostika dhe trajtimi i gërhitjes dhe apneas së gjumit,
 • Elektrokoagulim endoskopik i A. sphenopalatina dhe A. ethmoidalis anterior te gjakderdhjet e hundës (Epistaxis),
 • Kirurgjia endoskopike e sinusit frontal dhe sphenoidal te rastet akute apo kronike inflamatore, te poliposis nasi apo tumorët,
 • Trajtimi endoskopik i mukocelave dhe mukopyocelave,
 • Operacioni i kanalit të lotit teknika endoskopike west = Dacryocystorhinostomy,
 • Dekompresion i orbitës,
 • Trajtimi endoskopik i tumorëve beninje dhe malinje,
 • Tonsilektomi (heqja e bajameve),
 • Adenotomi (heqja e bajamës së tretë),
 • Tonsilotomi (heqja e pjesshme e bajameve hipertrofike),
 • Miringotomia me vendosje të gypave të ventilimit,
 • Heqja e cistave të qafës,
 • Trajtimi kirurgjik i tumorëve beninje dhe malinje,
 • Diseksioni i qafës (neck dissection),
 • Traketomia,
 • Uvulapalatofaryngoplastik UPPP,
 • Uvuloplastik,
 • Heqja transorale e gurëve nga gjëndra submandibulare dhe parotide,
 • Heqja e gjëndrës submandibulare (submandibulektomi),
 • Heqja e gjëndrës parotide (parotidektomi superficiale dhe totale),
 • Heqja e polipeve nga kordat vokale,
 • Heqja e cistave nga kordat vokale,
 • Trajtimi i Reinke’s edema,
 • Heqja e nodusave nga kordat vokale,
 • Kirugjia Estetike dhe Funksionale e hundës,
 • Kirurgjia Estetike e veshëve,
 • Kirurgjia e ORL-së Pediatrike.

Vendndodhja në hartë

Për të gjetur lehtë Spitalin tonë në hartë, mund të përdorni ndihmën e mëposhtme: