United Hospital, i cili ndodhet në M2 Prishtinë-Ferizaj Km7 Prishtinë, Kosovë, është një spital privat i përgjithshëm, i cili ofron shërbime mjekësore 24 orë në ditë. Spitali jonë ka një strukturë moderne dhe pajisje të avancuara për të trajtuar çdo lloj problemi shëndetësor. Një nga departamentet më të specializuara të këtij spitali është ai i ORL-së, i cili merret me sëmundjet dhe problemet e veshit, hundës dhe fytit.

Departamenti i ORL-së në United Hospital ka një staf të kualifikuar të mjekëve, infermierëve dhe teknikëve, të cilët janë të përgatitur për të kryer operacione dhe ndërhyrje të ndryshme në këto zona. Disa nga operacionet dhe ndërhyrjet më të zakonshme që realizohen nga ky departament janë:

– Operacioni i perdës së hundës (Septoplastika): Ky operacion bëhet për të rregulluar një devijim të perdës së hundës, i cili mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje, infeksione të sinusëve, gjakderdhje nga hunda, etj. Operacioni përfshin prerjen e një pjese të perdës së hundës dhe rivendosjen e saj në një pozicion më të drejtë.

– Operacioni i konkave nazale: operim i cili kryhet përmes radiofrekuencës, duke mundësuar zvogëlimin e konkave nazale dhe lehtësiminin e frymëmarrjes.

– Kirurgjia endoskopike e sinusëve dhe polipeve me përdorimin e “Shaver”: Ky operacion bëhet për të trajtuar sëmundjet e sinusëve, të cilat janë hapësira të zbrazëta në kockat e fytyrës. Kur këto hapësira infektohen ose bllokohen nga polipet, ato mund të shkaktojnë dhimbje, kruarje, rrjedhje të hundës, etj. Operacioni përfshin futjen e një tubi të vogël me një kamerë në fund (endoskop) nëpërmjet hundës dhe heqjen e polipeve dhe pastrimin e sinusëve me një shaver.

– Kirurgjia endoskopike e sinusit frontal dhe sphenoidal te rastet akute apo kronike inflamatore, te poliposis nasi apo tumorët: Ky operacion bëhet për të trajtuar sëmundjet e sinusit frontal dhe sphenoidal, të cilat janë dy nga katër sinusët kryesorë në fytyrë. Kur këto sinusë infektohen, inflamohen, bllokohen nga polipet ose tumorët, ato mund të shkaktojnë dhimbje të forta, humbje të ndjenjës së erës, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop në hundë dhe hapjen e kanaleve të sinusëve dhe heqjen e polipeve ose tumorëve me një shaver.

– Trajtimi endoskopik i mukocelave dhe mukopyocelave: Ky operacion bëhet për të trajtuar mukocelat dhe mukopyocelat, të cilat janë formacione të ngjashme me qese me lëng në brendësi të sinusëve. Kur këto formacione rriten, ato mund të shkaktojnë presion, dhimbje, infeksion, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop në hundë dhe tharjen e lëngut dhe heqjen e qeses me një shaver.

– Operacioni i kanalit të lotit teknika endoskopike west = Dacryocystorhinostomy: Ky operacion bëhet për të trajtuar bllokimin e kanalit të lotit, i cili është një tub i ngushtë që lidh syrin me hundën. Kur ky kanal bllokohet, lotët nuk mund të rrjedhin nga syri dhe kjo mund të shkaktojë lagështi, infeksion, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop në hundë dhe hapjen e një vrimë të re në perëndinë e hundës për të lejuar rrjedhjen e lotëve.

– Trajtimi endoskopik i tumorëve beninje dhe malinje: Ky operacion bëhet për të trajtuar tumorët që rriten në hundë, sinusë ose fyt. Kur këto tumore janë beninje, ato mund të shkaktojnë kongjestion, rrjedhje të hundës, humbje të erës, etj. Kur këto tumore janë malinje, ato mund të shkaktojnë dhimbje, gjakderdhje, humbje peshe, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop në hundë dhe heqjen e tumorit me një shaver ose një instrument të quajtur laser.

– Tonsilektomi (heqja e bajameve): Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet e shpeshta të inflamimit të bajameve, të cilat janë dy gjëndra të vogla në fund të fytit. Kur këto gjëndra infektohen, ato mund të shkaktojnë dhimbje, ethe, kollë, etj. Operacioni përfshin heqjen e bajameve me një instrument të quajtur tonsilotom.

– Adenotomi (heqja e bajamës së tretë): Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet e shpeshta të inflamimit të bajamës së tretë, e cila është një gjëndër e vogël në mes të hundës dhe fytit. Kur kjo gjëndër infektohet, ajo mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje, infeksione të veshkave, apne të gjumit, etj. Operacioni përfshin heqjen e bajamës së tretë me një instrument të quajtur adenotom.

– Tonsilotomi (heqja e pjesshme e bajameve hipertrofike): Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur bajamet janë shumë të mëdha dhe pengojnë frymëmarrjen, por nuk janë të infektuara. Operacioni përfshin heqjen e një pjese të bajameve me një instrument të quajtur tonsilotom.

– Miringotomia me vendosje të gypave të ventilimit: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet e shpeshta të infeksionit të veshit të mesëm, i cili është hapësira midis veshit të jashtëm dhe të brendshëm. Kur ky hapësirë infektohet, ai mund të shkaktojë dhimbje, ethe, humbje të dëgjimit, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë të vogël në timpan (membrana që ndan veshin e jashtëm nga ai i mesëm) dhe vendosjen e një gypi të vogël (tubik) për të lejuar rrjedhjen e lëngut dhe ajrit.

– Heqja e cistave të qafës: Ky operacion bëhet për të trajtuar cistat e qafës, të cilat janë formacione të ngjashme me qese me lëng ose gjak në brendësi të qafës. Kur këto cista rriten, ato mund të shkaktojnë dhimbje, fryrje, infeksion, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë të vogël në lëkurë dhe heqjen e cistit me një instrument të quajtur aspirator.

– Trajtimi kirurgjik i tumorëve beninje dhe malinje: Ky operacion bëhet për të trajtuar tumorët që rriten në qafë, të cilët mund të prekin gjëndrat, enët e gjakut, nervat, etj. Kur këto tumore janë beninje, ato mund të shkaktojnë dhimbje, fryrje, etj. Kur këto tumore janë malinje, ato mund të shkaktojnë dhimbje, gjakderdhje, humbje peshe, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë më të madhe në lëkurë dhe heqjen e tumorit me një instrument të quajtur skalpel.

– Diseksioni i qafës (neck dissection): Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur tumoret malinje kanë përhapur metastaza në gjëndrat limfatike të qafës. Kur kjo ndodh, ato mund të shkaktojnë dhimbje, gjakderdhje, humbje peshe, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë më të madhe në lëkurë dhe heqjen e gjëndrave limfatike dhe indit të infektuar me një skalpel.

– Traketomia: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur frymëmarrja është e vështirë ose e pamundur për shkak të një bllokimi, inflamimi ose lëndimi të trakesë (tubi që lidh fytin me mushkëritë). Kur kjo ndodh, ato mund të shkaktojnë mungesë të oksigjenit, kollë, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë në trake dhe vendosjen e një tubi të quajtur trakeostomi për të lejuar frymëmarrjen.

– Uvuloplastik: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur pendja është shumë e gjatë dhe shkakton kollë, ethe, vjellje, etj. Operacioni përfshin prerjen e një pjese të pendës me një instrument të quajtur laser ose skalpel.

– Heqja e gjëndrës submandibulare (submandibulektomi): Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur gjëndra submandibulare është e infektuar, e fryrë, e tumorizuar, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë në lëkurë dhe heqjen e gjëndrës me një skalpel.

– Heqja e gjëndrës parotide (parotidektomi superficiale dhe totale): Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur gjëndra parotide është e infektuar, e fryrë, e tumorizuar, etj. Operacioni përfshin prerjen e një vrimë në lëkurë dhe heqjen e gjëndrës me një skalpel. Në rastet kur tumori ka prekur nervin fasyal, operacioni bëhet me një teknikë të quajtur monitorim intraoperator i nervit fasyal, i cili përdor një pajisje për të kontrolluar funksionimin e nervit gjatë operacionit.

– Heqja e polipeve nga kordat vokale: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur kordat vokale formojnë polipe, të cilat janë formacione të ngjashme me qese me lëng ose gjak në sipërfaqen e kordave. Kur këto polipe rriten, ato mund të shkaktojnë kollë, ethe, humbje të zërit, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop nëpërmjet gojës dhe heqjen e polipeve me një instrument të quajtur mikrodebrider.

– Heqja e cistave nga kordat vokale: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur kordat vokale formojnë cista, të cilat janë formacione të ngjashme me qese me lëng në brendësi të kordave. Kur këto cista rriten, ato mund të shkaktojnë kollë, ethe, humbje të zërit, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop nëpërmjet gojës dhe heqjen e cistave me një instrument të quajtur mikrodebrider.

– Trajtimi i Reinke’s edema: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur kordat vokale kanë një edemë (zbërthim) të indit të quajtur Reinke, i cili është një shtresë e hollë e lëngut nën membranën e kordave. Kur kjo ndodh, ato mund të shkaktojnë një zë të ulët, të lënduar, të krehur, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop nëpërmjet gojës dhe tharjen e lëngut dhe heqjen e indit të tepërt me një instrument të quajtur laser ose mikrodebrider.

– Heqja e nodusave nga kordat vokale: Ky operacion bëhet për të trajtuar rastet kur kordat vokale formojnë nodusa, të cilat janë formacione të ngjashme me kalloma në sipërfaqen e kordave. Kur këto nodusa rriten, ato mund të shkaktojnë një zë të dobët, të lënduar, të krehur, etj. Operacioni përfshin futjen e një endoskop nëpërmjet gojës dhe heqjen e nodusave me një instrument të quajtur mikrodebrider.

– Rinoplastika- Kryhet me metodën e hapur, të mbyllur dhe me piezzo ultrasonic surgery.

– Otoplastika- operacion për korigjimin e deformimit të lindur të laprave të veshit.

Këto janë vetëm disa nga operacionet dhe ndërhyrjet që realizohen nga Departamenti i ORL-së në United Hospital, i cili ofron një shërbim të lartë mjekësor dhe një kujdes të veçantë për pacientët. Nëse keni ndonjë problem ose pyetje lidhur me veshët, hundën ose fytin, ju mund të kontaktoni me ne në numrat e telefonit 038 60 70 70 / 046 60 70 70 ose në emailin info@united-hospital.com. Ju do të pranoheni me profesionalizëm dhe mirësi dhe do të konsultoheni me mjekët më të mirë në fushën e ORL-së. Ju do të bëni një zgjedhje të mençur për shëndetin tuaj nëse zgjidhni United Hospital.

Knowledge and Solution!